Reklamace

Jak postupovat při reklamaci?

 

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

  1. Při uplatňování záruční opravy (výměny) vyplňte reklamační protokol a přiložte kopii faktury, případně dodací list vystavený při prodeji uvedeného zboží. V případě, že zboží nepředáváte osobně, je potřeba pro urychlení řešení reklamace zaslat reklamační protokol na adresu info@damija.com a kopii reklamačního protokolu spolu s kopií prodejního dokladu přiložit k balíku.

  2. Zboží zašlete k reklamačnímu řízení kompletní a v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (reklamující zodpovídá za tento obal), na náklady reklamujícího.

  3. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může na jejich základě být pohlíženo na reklamaci jako na neoprávněnou.

  4. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám bylo reklamované zboží doručeno. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch zákazníka v co nejkratším termínu. 

  5. Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací.

  6. Podepsáním reklamačního protokolu reklamující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

 

Reklamační protokol můžete stáhnout zde:

Reklamační protokol Damija (DOC)

 

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží:

DAMIJA elektro s.r.o.
Skladový areál Rhenus
K Zyfu 910, 720 00 Ostrava
Česká republika

 

Zboží poškozené dopravcem

 

Pokud zjistíte poškození balíku při převzetí, je nutné tuto skutečnost ihned zapsat do přepravního listu dopravce, pořídit fotodokumentaci poškozeného obalu, případně zboží a informovat nás na email info@damija.com.

Na pozdější reklamace zboží poškozeného třetí stranou (dopravcem) nebude brán zřetel.

Partneři

Rychlý kontakt

Zobrazit všechny kontakty

info@damija.com

Společnost DAMIJA elektro s.r.o.
Michálkovická 1942/86
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
IČO: 02343312
DIČ: CZ02343312