Reklamace

Pokud zjistíte poškození balíku při převzetí, je nutné tuto skutečnost ihned zapsat do přepravního listu dopravce a informovat nás na email info@damija.com. Na pozdější reklamace zboží poškozeného třetí stranou (dopravcem) nebude brán zřetel. Děkujeme za pochopení.

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

  1. Při uplatňování záruční opravy (výměny) je nedílnou součástí tohoto reklamačního protokolu kopie faktury, případně dodací list vystavený při prodeji uvedeného zboží.
  2. Zboží bude doručeno dodavateli k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (zákazník zodpovídá za tento obal), na náklady zákazníka.
  3. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!
  4. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch zákazníka v co nejkratším termínu. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží.
  5. Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací.

V případě, že zboží nepředáváte osobně, je potřeba zaslat reklamační protokol na adresu info@damija.com a kopii reklamačního protokolu přiložit k balíku. Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží:

DAMIJA elektro s.r.o.
Skladový areál Rhenus
K Zyfu 910, 720 00 Ostrava
Česká republika

Reklamační protokol si můžete stáhnout zde:

Reklamační protokol Damija (DOC)

Partneři

Rychlý kontakt

Zobrazit všechny kontakty

info@damija.com

Společnost DAMIJA elektro s.r.o.
Na Náhonu 1165/17, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 02343312, DIČ: CZ02343312